Stichting Duinenmars

De Duinenmars is een initiatief uit de jaren vijftig van de vorige eeuw om geld in te zamelen voor gehandicapte scoutingjongeren en voor scoutingactiviteiten in Zuid-Holland. Vanaf eind jaren zeventig kunnen ook andere instanties een bijdrage uit de opbrengst krijgen voor georganiseerd jeugd- en jongerenwerk waarvan de kosten niet uit de ouderbijdragen of de contributie kunnen worden voldaan. 

Om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten zijn, is de Duinenmars in de stichtingsvorm gegoten. Het bestuur bestaat uit 8 personen, die niet worden bezoldigd. Verder is er een vrijwilligersbestand van zo’n 150 personen. Uiteraard doen deze vrijwilligers hun werkzaamheden zonder dat zij daarvoor een geldelijke beloning krijgen. Doordat er geen personele kosten zijn, maar alleen de hoogstnoodzakelijke organisatorische kosten, zoals voor het huren van tenten e.d., is de te verdelen opbrengst hoog. Zo is alleen al in de laatste 20 jaar ongeveer 200.000 Euro uitgekeerd.