Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ieder voorjaar organiseren van een wandelmars in de meest uitgebreide zin van het woord, teneinde gelden te ver krijgen waarvan vijftig procent besteed wordt aan bevordering van activiteiten voor jeugdleden van Scouting Nederland in de provincie Zuid-Holland welke het groepsniveau overstijgen. Voor groepsactiviteiten komen uitsluitend bijzondere activiteiten, welke het reguliere groepswerk overtreffen, in aanmerking. De andere vijftig procent wordt besteed aan door het bestuur aan te wijzen charitatieve doeleinden. Een eventueel overschot op de uit te keren bedragen, doordat minder wordt aangevraagd dan netto beschikbaar is, kan worden uitgekeerd aan een één of meer door bestuur aangewezen doel of doelen. Uiterlijk twaalf maanden na afloop van de mars zal door het bestuur van de stichting worden bepaald welk bedrag voor jeugdactiviteiten en charitatieve doeleinden ter beschikking wordt gesteld.

Voor meer informatie aangaande subsidie aanvragen gaat u naar Subsidie