Doelstelling

De doelstelling van Stichting Duinenmars is het jaarlijks organiseren van een wandelmars in diverse afstanden. Afhankelijk van de financiële resultaten kan het bestuur besluiten om andere jeugd initiatieven financieel te ondersteunen. Organisaties in de brede Haagse regio kunnen daarvoor een aanvraag doen bij het bestuur.

Om de opbrengst van de Duinenmars zo hoog mogelijk te laten uitvallen is de organisatie opgericht als een stichting. Dit betekent dat de behaalde winst uit het evenement volledig ten goede komt aan de doelstelling van de stichting.