Subsidie

De Duinenmars is naast een ontzettend gezellige wandeltocht ook een fonds.

Bij de Stichting Duinenmars is het mogelijk om op twee manieren subsidie aan te vragen, namelijk op basis van organisatie activiteit en op basis van duurzame materialen(/ verduurzaming verenigingsgebouw). Hieronder nader toegelicht:

  1. Subsidie ten behoeve van het (scouting)spel/ activiteit, primair voor jeugd-/ jongerengroepen, ter ondersteuning van het organiseren van de activiteit. De aanvraag geschiedt op basis van een beargumenteerde begroting waarbij ook altijd een eigen bijdrage van groepen en deelnemers vereist is.
  2. Subsidie ten behoeve van duurzame (kampeer) materialen (of een bijdrage aan een verduurzaming van een verenigingsgebouw), waarbij sprake moet zijn van een aanvraag in het kader van jeugd-/ jongerenactiviteiten. Er moet een beargumenteerde begroting worden gepresenteerd, waarbij in het kader van een verbouwing sprake moet zijn van co-financiers.

De aanvraag kan worden gedaan voor tussen 1 juni en 1 september op het emailadres: penningmeester@duinenmars.nl. Na 1 oktober krijg je uitsluitsel of de subsidie is toegekend.

Aanvragen 2023

Helaas zijn de resultaten van afgelopen jaren onvoldoende positief afgesloten. Hierdoor is het dit jaar niet mogelijk om aanvragen in te dienen.