Subsidie

Wat veel mensen niet weten is dat de Duinenmars, naast een ontzettend gezellige wandeltocht, ook een fonds is. Sinds het bestuur van Stichting Duinenmars ook zitting heeft genomen is het bestuur van Stichting Scouting Archipel Fonds kun je als Scoutinggroep of andere charitatieve instelling bij Stichting Duinenmars terecht voor verschillende subsidie aanvragen.

Om de opbrengst van de Duinenmars zo hoog mogelijk te laten uitvallen is de organisatie opgericht als een stichting. Dit betekent dat de behaalde winst uit het evenement volledig ten goede komt aan de doelstelling van de stichting.

Aanvragen die worden ingediend bij Stichting Duinenmars ontvangen bericht over de maximale bijdrage van de Duinenmars per activiteit. Binnen twee maanden na afloop van de activiteit wordt een exploitatieoverzicht gemaakt en toegezonden aan de penningmeester van Stichting Duinenmars. Op grond van dit overzicht vindt de afrekening plaats. Met deze werkwijze hoopt het Duinenmarsbestuur Scoutinggroepen, -regio’s, -admiraliteiten en andere instellingen in zo kort mogelijke tijd een maximum aan duidelijkheid te verschaffen over een financiële bijdrage van de Duinenmars.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We zijn per e-mail bereikbaar via info@duinenmars.nl.

Stichting Duinenmars

De doelstelling van Stichting Duinenmars is het jaarlijks organiseren van een wandelmars met als doel een omzet te behalen waarvan vijftig procent beschikbaar wordt gesteld voor de bevordering van activiteiten voor jeugdleden van Scouting Nederland, in de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met andere Scoutinggroepen uit deze regio.

De overige vijftig procent wordt besteed aan door het bestuur aan te wijzen charitatieve doeleinden. Een eventueel overschot op de uit te keren bedragen, door dat minder wordt aangevraagd dan netto beschikbaar is, kan worden uitgekeerd aan één of meer door het bestuur aangewezen doelen.