Privacy Statement

De Duinenmars respecteert uw privacy. Wij erkennen uw behoefte aan een redelijke controle over uw persoonlijke gegevens welke bij de Duinenmars bekend zijn.

Persoonlijke informatie is elke informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De Duinenmars gebruikt deze informatie voor administratieve en statistische doeleinden, uitsluitend en alleen in het kader van uw deelname aan de Duinenmars.

De Duinenmars vermeldt deze privacyverklaring om u te wijzen op ons privacybeleid wanneer u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan ons op te geven. Wij zien erop toe dat dit privacybeleid uitgevoerd wordt binnen onze stichting. De Duinenmars zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. De Duinenmars verplicht zich de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. De Duinenmars is een voorstander van zelfregulering op het gebied van privacy. Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties, zowel als consumentenorganisaties die zich bezig houden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.